Miejsce szkolenia:            

Ośrodek Kształcenia TRANSLOG sp. z o.o., Szczecin, Al. Wojska Polskiego 217 AB

(skrzyżowanie z ul. Unii Lubelskiej ,  wejście od ul. Michałowskiego) 

Firma Translog oferuje szkolenia w transporcie z zakresu przewozu materiałów niebezpiecznych - Kursy ADR Szczecin:
  • szkolenia ADR podstawowe
  • szkolenia ADR cysterny
  • szkolenia ADR klasa 1- Wybuchowe
  • szkolenia ADR klasa 7- Promieniotwórcze


Szkolenia okresowe:
  • Kwalifikacja wstępna
  • Kwalifikacja wstępna uzupełniająca
  • Kwalifikacja wstępna przyspieszona
  • Kwalifikacja wstępna uzupełniona przyspieszona

Szkolenia TAXI - kursy na taxi Szczecin

Napełnianie zbiorników LPG

Kurs na NALEWAKI

Upoważnienia:       

1) Ośrodek Kształcenia TRANSLOG posiada stosowne zezwolenia doprowadzenia szkoleń wydane przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego 

2) TRANSLOG Spółka z o.o. jako instytucja szkoleniowa została wpisana do rejestru instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

3) TDT zatwierdził program szkolenia dla osób zajmujących się napełnianiem i opróżnianiem zbiorników transportowych do towarów niebezpiecznych.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Close Menu