Nasze strony www wykorzystują pliki cookies (tzw. ciasteczka). Mogą stosować je także firmy współpracujące z nami.
Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie i zapis zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Możesz zmienić ustawienia obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej.
[ X ] nie pokazuj więcej tego komunikatu

 

 

 


 

»   Witamy na naszej stronie   «


 

 

[x]
Piatek, 23-03-2018r.
Feliksa, Konrada, Zbys�awy
pliki_strony->list TRANSLOG sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 217 AB
71-256 Szczecin
pliki_strony->telefon

tel./fax:
+48 91 435 81 62
+48 91 489 45 66

                               

       CENTRUM DORADZTWA
              i OBSŁUGI TRANSPORTU

 
 

    SZCZĘŚLIWEGO  NOWEGO  ROKU 2018

SZKOLENIA ADR : SP, SC, Kl.1, Kl. 7

Szkolenia OKRESOWE i TAXI z topografii miasta

        Serdecznie zapraszamy w 2018r. 

 
OFERTA:
DGSA ds towarów niebezpiecznych

 

Firma TRANSLOG Sp. z o.o. pragnie Państwa poinformować, że prowadzi szeroki wachlarz usług w zakresie doradztwa związanego z prowadzeniem działalności związanej z obrotem towarami niebezpiecznymi, a w szczególności DORADZTWO DGSA – w zakresie przewozów materiałów niebezpiecznych w transporcie drogowym (ADR), morskim (IMGD) i kolejowym (RID).

Zgodnie z ADR 2001 od 1 stycznia 2003r. każde przedsiębiorstwo, którego działalność obejmuje przewóz towarów niebezpiecznych albo związane z nim pakowanie, załadunek, napełnianie lub rozładunek, powinno wyznaczyć jednego lub więcej doradców do spraw bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych, odpowiedzialnego za wspieranie działań zapobiegających zagrożeniom dla osób, mienia i środowiska, związanych z taką działalnością.

 

 

Wyciąg z umowy określającej warunki świadczenia usług doradztwa:

Doradcy zobowiązują się, w celu prowadzenia bieżącej obsługi działalności Zleceniodawcy, dokonywać bieżących porad telefonicznych w zakresie realizacji usług transportowych oraz zapewnić gotowość realizacji zadań nakładanych w przepisach prawnych. Za świadczenie usług, o których mowa Zleceniobiorcy przysługuje wynagrodzenie w ryczałtowe w wysokości  100,-zł netto miesięcznie.

W ramach opłaty ryczałtowej OBOWIĄZKI DORADCÓW realizowane są w zakresie:

Podstawowym obowiązkiem Zleceniobiorcy jest podejmowanie działań zmierzających do ułatwienia Zleceniodawcy prowadzenia działalności w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych zgodnie z odpowiednimi wymaganiami, w możliwie najbezpieczniejszy sposób.

 

Doradcy zobowiązują się do:

1.    śledzenia zgodności z wymaganiami dotyczącymi przewozu towarów niebezpiecznych;

2.    doradzania Zleceniodawcy w zakresie realizacji procesu transportowego towarów niebezpiecznych;

3.    przygotowywanie rocznego sprawozdania z działalności Zleceniodawcy w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych;

4.    śledzenie następujących praktyk i procedur związanych z działalnością Zleceniodawcy:

1)         procedur służących zachowaniu zgodności z wymaganiami dotyczącymi identyfikacji przewożonych towarów niebezpiecznych;

2)         praktyki Zleceniodawcy w zakresie uwzględniania wymagań specjalnych związanych z przewożonym towarem w przypadku zakupu środków transportu;

3)         procedur służących sprawdzeniu wyposażenia używanego w związku z przewozem, załadunkiem i rozładunkiem towarów niebezpiecznych;

4)         wprowadzania odpowiednich środków w celu przeciwdziałania powtarzaniu się wypadków, awarii lub poważnych naruszeń przepisów;

5)         uwzględniania przepisów oraz wymagań specjalnych odnoszących się do przewozu towarów niebezpiecznych przy wyborze podwykonawców oraz partnerów;

6)         stosowania środków mających na celu zwiększanie wiedzy w zakresie zagrożeń związanych z przewozem, załadunkiem i rozładunkiem towarów niebezpiecznych;

 

Doradcy zobowiązują się, w celu prowadzenia bieżącej obsługi działalności Zleceniodawcy, zapewnić obecność doradcy w siedzibie Zleceniodawcy na jego żądanie oraz zapewnić obecność doradcy w czasie i w miejscu wskazanym przez Zleceniodawcę niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia o potrzebie stawiennictwa doradcy. Zawiadomienia o potrzebie stawiennictwa doradcy winno być przekazane Zleceniodawcy telefonicznie na wskazany w umowie numer telefonu.

Doradcy zobowiązują się do śledzenie następujących praktyk i procedur związanych z działalnością Zleceniodawcy, ale wymagających stawiennictwa w jego siedzibie, do których zaliczymy:

1)      prawidłowego szkolenia pracowników Zleceniodawcy oraz przechowywania dokumentacji szkoleniowej;

2)      wprowadzania prawidłowych procedur ratowniczych w zakresie wypadków i awarii, które mogą zagrażać bezpieczeństwu podczas przewozu, załadunku lub rozładunku towarów niebezpiecznych;

3)      prowadzenia dochodzeń oraz przygotowywania sprawozdań na temat poważnych wypadków, awarii lub poważnych naruszeń przepisów podczas przewozu, załadunku lub rozładunku towarów niebezpiecznych;

4)      wprowadzania odpowiednich środków w celu przeciwdziałania powtarzaniu się wypadków, awarii lub poważnych naruszeń przepisów;

5)      sprawdzania, czy pracownicy zaangażowani w przewóz, załadunek lub rozładunek towarów niebezpiecznych otrzymali szczegółowe procedury postępowania i instrukcje;

6)      wprowadzania procedur kontrolnych służących sprawdzeniu czy środek transportu zaopatrzony jest w wymagane dokumenty i sprzęt awaryjny oraz czy takie dokumenty i sprzęt odpowiadają przepisom.

Za świadczenie usług, o których mowa Zleceniobiorcy przysługuje wynagrodzenie w kwocie 100,-zł netto za każdą godzinę wykonywania usług.

 

Zleceniobiorca odpowiada za szkody wyrządzone nienależytym wykonywaniem umowy. Zleceniobiorca oświadcza, iż jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej za szkody związane z prowadzeniem przez siebie działalności do kwoty 100.000 zł.

 

 Ofertę cenową na obsługę Państwa Firmy w zakresie doradztwa ADR przedstawimy indywidualnie, a składa się ona z :

Ø  ryczałtowej opłaty  miesięcznej - zryczałtowana opłata za sprawowanie nadzoru i prowadzenia bieżącej obsługi działalności Zleceniodawcy, dokonywać bieżących porad telefonicznych w zakresie realizacji usług, oraz

Ø opłaty za dodatkowe czynności realizowane przez doradców. Doradcy zobowiązują się, w celu prowadzenia bieżącej obsługi działalności Zleceniodawcy, zapewnić obecność doradcy w siedzibie Zleceniodawcy na jego żądanie oraz zapewnić obecność doradcy w czasie i w miejscu wskazanym przez Zleceniodawcę niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia o potrzebie stawiennictwa doradcy. Przy tych usługach doliczamy koszty dojazdu doradcy. 

 

 


 

 Szukasz pracy, pracownika:

reklamy->scopol.jpg

 

 

ZATRUDNIMY KIEROWCÓW: 

szukasz pracy - dzwoń 

kat C+E   tel 601-791-421 

transport międzynarodowy

lub

kat. C  -  praca w Szczecinie

tel 601-765-633 dgsa_doradca_adr Słowa klucvzowe serwisu: szkolenia transportowe, szkolenia z transportu, doradztwo transportowe, ADR