Klasa 7 - Promieniotwórcze

Kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 7

1. Opłata za udział w szkoleniu

Przewóz Towarów Niebezpiecznych Klasa 7 – 350 zł

Przewóz Towarów Niebezpiecznych Klasa 7 Dokształcające – 300 zł

2. Termin szkolenia

3. Uczestnik uzyskuje uprawnienia

ZAŚWIADCZENIE ADR – wydawane jest przez Urząd Marszałkowski po zdanym egzaminie

4. Opłata za udział w szkoleniu obejmuje: 

1) Koszt szkolenia i  postępowania egzaminacyjnego

2) Wydanie zaświadczenia kwalifikacyjnego

3) Materiały do nauki

4) Poczęstunki w przerwach kawowych

5) Dobrą atmosferę podczas szkolenia

Program szkolenia obejmuje:

1) rodzaje promieniowania,
2) specyficzne zagrożenia związane z promieniowaniem jonizującym,
3) wymagania szczególne dotyczące: pakowania, manipulowania, ładowania razem, układania materiałów promieniotwórczych,
4) szczególne środki bezpieczeństwa, które powinny być podjęte w razie wypadku z materiałem promieniotwórczym.
5) przepisy dotyczące przewozu w sztukach przesyłki
6) przepisy dotyczące czynności ładunkowych
7) zasady ształowania i mocowania ładunków
8) zasady segregacji podczas magazynowania materiałów klasy 7
9) elementy BHP, p.poż i procedur awaryjnych oraz udzielania pierwszej pomocy

Kurs ADR klasa 7 obejmuje materiały promieniotwórcze. 

Szkolenia Translog Szczecin
Zapraszamy serdecznie do skorzysania z naszychg usług.
Close Menu