Kwalifikacja wstępna przyspieszona

Kwalifikacja wstępna przyspieszona dla kategorii C1, C1+E, C, C+E lub D1, D1+E, D, D+E

1. Koszt szkolenia

2200 zł

2. Termin szkolenia

3. Informacje 

Szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej obejmuje 140 godzin zajęć.

Cena zawiera materiały szkoleniowe i przykładowe testy egzaminacyjne.

Szkolenie to prowadzone jest w formie kursu kwalifikacyjnego i obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne realizowane w blokach programowych, w zakresie:

  1. części podstawowej – dla prawa jazdy wszystkich kategorii, oraz
  2. części specjalistycznej – dla prawa jazdy kategorii:
  1. C, C+E, C1 i C1+E lub
  2. D, D+E, D1i D1+E – zgodnie z programem szkolenia oraz planem wykonania szkolenia.

Kurs kwalifikacyjny obejmuje  w części podstawowej 97 godzin zajęć teoretycznychoraz w części specjalistycznej:

– 33 godzin zajęć teoretycznych,

– 8 godzin zajęć praktycznych w ruchu drogowym oraz

– 2 godziny zajęć praktycznych z jazdy w warunkach specjalnych. (lub 1 godzinę z wykorzystaniem symulatora jazd)

Dodatkowe informacje:

Test kwalifikacyjny dotyczący kwalifikacji wstępnej obejmuje:

  1. test podstawowy składający się z 20 pytań – w zakresie tematów realizowanych dla części podstawowej kursu kwalifikacyjnego oraz
  2. test specjalistyczny składający się z 10 pytań – w zakresie tematów realizowanych dla części specjalistycznej kursu kwalifikacyjnego odpowiednio dla prawa jazdy kategorii C, C+E, C1 i C1+E albo prawa jazdy kategorii D, D+E, D1 i D1+E

Wynik testu uważa się za pozytywny w przypadku udzielenia co najmniej:

17    oprawnych odpowiedzi na pytania zawarte w teście podstawowym
oraz   7 poprawnych odpowiedzi na pytania zawarte w teście specjalistycznym.

Czas trwania testu kwalifikacyjnego wynosi 30 minut.

Po ukończeniu szkolenia kierowca otrzymuje zaświadczenie potwierdzające odbycie kursu, które uprawnia go do przystąpienia do egzaminu teoretycznego (test kwalifikacyjny) przeprowadzanego przez komisjęegzaminacyjną powołaną przez wojewodę.

Close Menu