Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona dla kategorii C1, C1+E, C, C+E lub D1, D1+E, D, D+E

1. Koszt szkolenia

800 zł

2. Termin szkolenia

3. Informacje 

Cena zawiera materiały szkoleniowe i przykładowe testy egzaminacyjne.

Szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej uzupełniającej obejmuje
35 godzin zajęć.

Szkolenie to prowadzone jest w formie kursu kwalifikacyjnego i obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne realizowane w blokach programowych, w zakresie:

części specjalistycznej – dla prawa jazdy kategorii: C, C+E, C1 i C1+E    lub   D, D+E, D1i D1+E
                   zgodnie z programem szkolenia i planem wykonania szkolenia

Kurs kwalifikacyjny obejmuje w części specjalistycznej: 32,5 godzin zajęć teoretycznych i  2,5 godzin zajęć praktycznych w ruchu drogowym.

Dodatkowe informacje:

Test kwalifikacyjny dotyczący kwalifikacji wstępnej uzupełniającej obejmuje:

Tylko test z części specjalistycznej składający się z 10 pytań – w zakresie tematów realizowanych dla części specjalistycznej kursu kwalifikacyjnego odpowiednio dla

prawa jazdy kategorii C, C+E, C1 i C1+E albo prawa jazdy kategorii D, D+E, D1 i D1+E

Wynik testu uważa się za pozytywny w przypadku udzielenia co najmniej:

7 poprawnych odpowiedzi na pytania zawarte w teście specjalistycznym.

Czas trwania testu kwalifikacyjnego wynosi 30 minut.

Po ukończeniu szkolenia kierowca otrzymuje zaświadczenie potwierdzające odbycie kursu, które uprawnia go do przystąpienia do egzaminu teoretycznego (test kwalifikacyjny) przeprowadzanego przez komisję egzaminacyjną powołaną przez wojewodę.

Close Menu