Kwalifikacja wstępna

dla kategorii C1, C1+E, C, C+E lub D1, D1+E, D, D+E

1. Koszt szkolenia

4000 zł lub 3500 zł dla naszych kursantów kat. C 

2. Termin szkolenia

3. Informacje 

Szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej obejmuje 280 godzin zajęć.

Szkolenie to prowadzone jest w formie kursu kwalifikacyjnego i obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne realizowane w blokach programowych, w zakresie:

teoretycznej części podstawowej  – dla prawa jazdy wszystkich kategorii oraz  części specjalistycznej – dla prawa jazdy kategorii:

  1. C, C+E, C1 i C1+E lub
  2. D, D+E, D1i D1+E
    – zgodnie z programem szkolenia oraz planem wykonania szkolenia.

Kurs kwalifikacyjny obejmuje  w części podstawowej 195 godzin zajęć teoretycznych oraz w części specjalistycznej:

– 65 godzin zajęć teoretycznych,

– 16 godzin zajęć praktycznych w ruchu drogowym oraz

– 4 godziny zajęć praktycznych z jazdy w warunkach specjalnych. (lub 2 godziny z wykorzystaniem symulatora jazd)

Dodatkowe informacje:

Test kwalifikacyjny dotyczący kwalifikacji wstępnej obejmuje:

  1. test podstawowy składający się z 20 pytań – w zakresie tematów realizowanych dla części podstawowej kursu kwalifikacyjnego oraz
  2. test specjalistyczny składający się z 10 pytań – w zakresie tematów realizowanych dla części specjalistycznej kursu kwalifikacyjnego odpowiednio dla prawa jazdy kategorii C, C+E, C1 i C1+E albo prawa jazdy kategorii D, D+E, D1 i D1+E

Wynik testu uważa się za pozytywny w przypadku udzielenia co najmniej:                                                                             17  oprawnych odpowiedzi na pytania zawarte w teście podstawowym oraz 7 poprawnych odpowiedzi na pytania zawarte w teście specjalistycznym.

Czas trwania testu kwalifikacyjnego wynosi 30 minut.

Close Menu