Szkolenia okresowe

Szkolenia Translog Szczecin

Szkolenia okresowe to nowe szkolenia zastępujące dotychczasowe szkolenia w zakresie przewozu rzeczy lub osób. Szkolenie okresowe należy odbywać co 5 lat.

Kierowca wykonujący przewóz drogowy jest obowiązany odbyć pierwsze szkolenie okresowe i uzyskać wymagany wpis do prawa jazdy w zależności od daty wydania prawa jazdy.

 

Szkolenia Okresowe

Szkolenia okresowe prowadzone są w formie kursu okresowego lub w formie cyklu zajęć obejmuje 35 godzin zajęć teoretycznych realizowanych odpowiednio dla prawa jazdy kategorii:

C, C+E, C1 i C1+E lub

D, D+E, D1i D1+E

Koszt kursu to 350zł. 

Sprawdź poszczególne kursy:

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona

Kwalifikacja wstępna

Kwalifikacja wstępna przyspieszona

Szkolenia okresowe prowadzone w formie kursu okresowego obejmuje 21 godzin zajęć – w ramach modułów obowiązkowych szkolenia okresowego z tematów:
 • Szkolenie zaawansowane w racjonalnej jeździe, z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa;
 • Stosowanie przepisów
 • Bezpieczeństwo, obsługa i logistyka w aspekcie zdrowia, ruchu drogowego i środowiska
oraz 14 godzin zajęć – w ramach modułów szkolenia okresowego wybranych odpowiednio dla poszczególnych grup kategorii prawa jazdy.(dwa tematy do wyboru przez kursanta z niżej przedstawionych):
 • Bezpieczeństwo ruchu drogowego
 • Czynnik ludzki w przewozie drogowym
 • Wizerunek firmy – obsługa klientów
 • Pierwsza pomoc
 • Ergonomia dla kierowców
 • Bezpieczna jazda samochodem ciężarowym lub autobusem
 • Krajowy przewóz drogowy
 • Międzynarodowy przewóz drogowy
 • Mocowanie ładunku
 • Przewóz drogowy zwierząt
 • Przewóz drogowy realizowany przez firmy przeprowadzkowe
 • Przewóz drogowy realizowany pojazdami wyposażonymi w żurawie samochodowe
 • Przewóz drogowy artykułów szybko psujących się
 • Przewóz drogowy substancji płynnych pojazdem z cysterną
 • Przewóz drogowy drewna
 • Przewóz drogowy towarów budowlanych – w tym zasady zachowania się na placu budowy
 • Przewóz drogowy odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych
 • Ograniczenia w przewozie drogowym towarów
 • Nienormatywne przewozy drogowe
Dla naszych kursantów zapewniamy badanie psychologiczne i lekarskie odpowiednio w cenie badań lekarskich.
Close Menu